Verigile lectiei de educatie fizica

Verigile lecției de educație fizică

Verigile lecției de educație fizică reprezintă elementele componente ale formei de organizatorice de bază în procesul instructiv-educativ în domeniul educației fizice. Verigile lecției de educație fizică se prezintă ca secvențe obligatorii cu o durata stabilă, precise delimitate ca timp.

Generalități despre verigile lecției de educație fizică

Termenul de verigă (legătură) este cel mai des utilizat, însă pot fi folosite fără probleme și denumirile de faze, etape, momente sau secvențe.

Verigile lecției de educație fizică sunt în număr de opt, atunci când sunt alese teme variate care să vizeze atât învățarea, consolidarea sau perfecționarea anumitor deprinderi și priceperi motrice, dar și educarea vitezei sau îndemânării și dezvoltarea rezistenței sau forței, în aceeași lecție.Dar, pot fi utilizate doar șase dintre acestea atunci când în cadrul lecției de educație fizică sunt abordate doar teme din cadrul învățării, consolidării sau perfecționării deprinderilor și priceperilor motrice, educării rezistenței sau forței sau dezvoltării vitezei sau îndemânării.

Structura actuală a lecției de educație fizică dovedește o posibilitate de adaptare practic nelimitată față de orice tipologie sau variabilă a lecției, oferind condițiile de a fi respectate legile fiziologice ale efortului de tip psiho-fizic caracteristic activității de educație fizică, prin obiectivele specifice fiecărei verigi.

Dragnea A.

Care sunt verigile lecției de educație fizică?

Verigile lecției de educație fizică sunt în număr de opt și se prezintă în următoarea succesiune:

  • Veriga nr. 1: Organizarea colectivului;
  • Veriga nr. 2: Pregătirea organismului pentru efort;
  • Veriga nr. 3: Influențarea selectivă a aparatului locomotor;
  • Veriga nr. 4: Dezvoltarea/educarea principalelor calități motrice, îndemânare sau viteză;
  • Veriga nr. 5: Învățarea, consolidarea, perfecționarea sau evaluarea deprinderilor sau priceperilor motrice specifice unei ramuri sportive;
  • Veriga nr. 6: Dezvoltarea/educarea principalelor calități motrice, rezistență sau forță;
  • Veriga nr. 7: Revenirea (liniștirea) organismului după efort;
  • Veriga nr. 8: Aprecieri și recomandări (încheierea).

Obiective și conținut în verigile lecției de educație fizică

Toate verigile lecției de educație fizică trebuie să conțină obligatoriu obiective, durată și conținut.

Veriga nr. 1: Organizarea colectivului de elevi (subiecți)

Durata: 3 – 5 minute.

Obiective:

  • asigurarea unui început organizat al lecției;
  • cunoașterea stării de sănătate a colectivului de subiecți;
  • captarea atenției.

Conținut:

  • salutul;
  • verificarea prezenței;
  • verificarea stării de sănătate;
  • verificarea bazei materiale;
  • verificarea echipamentului;
  • anunțarea temei/temelor;
  • exerciții de front și formații.

Veriga nr. 2: Pregătirea organismului pentru efort

Durată: 5 – minute.

Obiective:

  • stimularea treptată a marilor funcții ale organismului și asigurarea unui nivel optim de excitabilitate corticală pentru activitatea ce urmează;
  • asigurarea unei stări de excitabilitate corespunzătoare pentru activitatea care urmează a fi desfășurată;
  • educarea percepțiilor spațio-temporale.

Conținut:

  • variante de mers și alergare;
  • variante de joc și mișcare;
  • exerciții din deplasare.

Veriga nr. 3: Influențarea selectivă a aparatului locomotor

Durată: 7 – 8 minute.

Obiective:

  • stimularea tonicității și troficității musculare;
  • educarea atitudinii corporale globale corecte;
  • dezvoltarea armonioasă a tuturor segmentelor corporale;
  • prevenirea sau corectarea unor atitudini sau deficiențe fizice;
  • educarea actului respirator;
  • dezvoltarea mobilității articulare și elasticității musculare.

Conținut:

  • complexe de exerciții libere, cu obiecte, cu partener, stretching (exerciții inspirate din gimnastica de bază, care se adresează succesiv segmentelor corporale);
  • exerciții pentru educarea actului respirator.

Veriga nr. 4: Dezvoltarea/educarea principalelor calități motrice, îndemânare sau viteză

Durată: 7 – 8 minute.

Obiectiv: îmbunătățirea indicilor diferitelor forme de manifestare a vitezei sai îndemânării.

Conținut:

  • exerciții specile, deprinderi motrice de bază și utilitar aplicative izolate sau sub formă de ștafete, parcursuri, jocuri de mișcare supuse condițiilor specifice de dezvoltare a vitezei sau îndemânării;
  • exerciții sub forma deprinderilor din cadrul unor ramuri de sport în condițiile specifice educării vitezei sau îndemânării.

Veriga nr. 5: Învățarea, consolidarea, perfecționarea sau evaluarea deprinderilor sau priceperilor motrice specifice unei ramuri sportive

Durată: 10 minute.

Obiective:

  • formarea reprezentărilor corecte;
  • inițierea în mecanismul de bază;
  • formarea stereotipului dinamic;
  • automatizarea parțială sau totală a deprinderilor motrice;
  • formarea priceperilor complexe;
  • testarea nivelului de manifestare, de executarea deprinderilor sau priceperilor motrice.

Conținut: exerciții atent selecționate în vederea realizării obiectivelor.

Veriga nr. 6: Dezvoltarea/educarea principalelor calități motrice, rezistență sau forță

Durată: 5 – 7 minute.

Obiectiv: îmbunătățirea indicilor diferitelor forme de manifestare a celor două calități motrice.

Conținut:

  • exerciții speciale pentru întregul corp sau pentru anumite segmente corporale/grupe musculare;
  • acțiuni motrice sub formă de deprinderi și priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative sau sportive efectuate în condițiile specifice dezvoltării rezistenței sau forței.

Veriga nr. 7: Revenirea (liniștirea) organismului după efort

Durată: 3 – 4 minute.

Obiective:

  • scăderea indicilor marilor funcții ale organismului la valori cat mai apropiate de cele premergătoare efortului;
  • relaxarea musculară.

Conținut:

  • exerciții de mers și alergare ușoară;
  • exerciții de reglare a respirației;
  • exerciții de postură;
  • exerciții de relaxare musculară și de respirație.

Veriga nr. 8: Aprecieri și recomandări (încheierea)

Durată: 2 – 3 minute.

Obiective:

  • conștientizarea nivelului de execuție și participare din timpul lecției;
  • stimularea activității independente din timpul liber;

Conținut:

  • aprecieri cu privire la modul de desfășurare a lecției si al particupării subiecților;
  • formarea sarcinilor pentru activitatea independentă a subiecților;
  • formularea unor recomandări pentru lecția de educație fizică următoare;
  • salutul.

 

 

Lasă un răspuns