Principii de joc in fotbal

Principii de joc în fotbal

Principiile de joc în fotbal sunt căpătate datorită unor considerente, cum ar fi unele cerințe tactice desfășurate în vederea realizării unei eficiențe corespunzătoare care stabilesc linii orientative în activitatea jucătorilor.

Aceste principii de joc în fotbal care conferă jocului valoare și eficacitate sunt următoarele:

 1. Principiul jocului colectiv;
 2. Principiul jocului constructiv;
 3. Principiul jocului ofensiv;
 4. Principiul jocului echilibrat;
 5. Principiul jocului elastic.

1. Principiul jocului colectiv

Acesta este unul dintre principiile de joc în fotbal care rezultă din caracterul colectiv regulamentar al jocului de fotbal și din intențiile unitare ale echipei.

Principiul jocului colectiv relevă necesitatea participării comune la efortul luptei sportive, subordonarea tuturor acțiunilor colective și individuale, scopului unitar al echipei, integrarea personală tactică și morală ăn tendințele de joc colectiv.

Această integrare individuală ăn jocul de ansamblu, specifică principiului colectiv, constituie o acceptare pasivă, o depersonalizare a jucătorilor. Mai mult decât atât, reprezintă o contribuție personală, activă, creatoare, inovatoare, dar care este canalizată spre satisfacerea intereselor generale ale echipei.

În baza jocului colectiv stau o seamă de calități morale și de voință specifice tineretului: atașamentul și dragostea pentru sport, subordonarea intereselor personale celor ale colectivității etc.

Jocul colectiv se realizează prin:

 • transmiterea la timp a pasei, fără reținerea ei în scopul evidențierii personale;
 • ajutorarea reciprocă a jucătorilor în acțiunile de atac și mai ales în cele de apărare;
 • pasarea mingii la partenerul aflat în poziție favorabilă tactică, de joc, sau la poartă.

2. Principiul jocului constructiv

Este unul din tre principiile de joc în fotbal care evidențiază în cadrul rezolvării sarcinilor de joc inițiativa, participarea creatoare a echipei. și jucătorilor, precum și gradul de eficacitate a tacticii folosite în joc.

Jocul de construcție se realizează prin pregătirea minuțioasă a planului tactic, prin modul său de aplicare, prin construirea atentă a fazelor de atac și apărare și prin depășirea sau dejucarea adversarilor. Totodată, principiul jocului colectiv cere soluționarea acțiunilor de joc pe căile mai firești și eficace prin mijloace regulamentare și în concordanță cu normele de comportare sportivă.

Acest principiu este opus jocului cu caracyer destructiv, care pentru atingerea intențiilor de rezultat uzitează de mijloace de joc nepermise, obstrucționoste, nesportive.

3. Principiul jocului de fotbal ofensiv

Din însuși scopul jocului de fotbal rezidă necesitatea orientării spre poarta adversă a acțiunilor de joc. Acest principiu presupune o mobilitate volitivă accentuată bazată pe o pregătire tehnico-tactică corespunzătoare.

Mijloacele realizării unui joc ofensiv sunt:

 • asigurarea unei apărări echilibrate;
 • participarea activă a tuturor jucătorilor la construire a acțiunilor de atac și angrenarea a cât mai mulți dintre ei, dar cei mai necesari, la fazele de finalizare;
 • asigurarea unei circulații de minge și jucători, în viteză, adâncime, cu lovituri la poartă;
 • folosirea elementelor tehnice numai în scopuri tactice eficiente.

După cum se observă, jocul ofensiv nu înseamnă o tendință și o orientare exclusivă, ci și o asigurare concomitentă a capacităților de apărare.

4. Principiul jocului echilibrat

Acest principiu subliniază faptul că jocul de fotbal constituie un tot unitar, armonios, construit tactic ântr-un „bloc funcțional”, organizat în care există un echilibru numeric rațional și eficient, atât în fazele de atac cât și în cele de apărare și în cadrul cărora jucătorii depun eforturi fizice egale bazate pe sprijin și ajutor reciproc.

Jocul de fotbal echilibrat contravine celui fragmentat, în care există decalaje spațiale între atac și apărare și în care jucătorii participă sporadic și individualist la rezolvarea sarcinilor.

Căile de rezolvare a jocului echilibrat sunt printre altele:

 • mișcarea jucătorilor în teren în raport cu zonele lor de acțiune și în raport cu cele învecinate;
 • capacitatea jucătorilor de a îndeplinii continuu sarcinile de atac și de apărare indiferent de postul în echipă;
 • participarea activă și conștientă a tuturor jucătorilor la acțiunile de joc;
 • acordarea unei importanțe egale fazelor de apărare și a celor de atac, având în vedere că accentuarea uneia dintre ele, în detrimentul celeilalte prejudiciază calitatea de ansamblu al jocului.

5. Principiul jocului de fotbal elastic

Acest principiu se referă la capacitatea echipei de a trece rapid dintr-o fază de atac în alta de apărare și invers, cu participarea supranumerică în ambele situașii. Totodată jocul elastic cere purtarea unor acțiuni în viteză cu schimbarea direcției de atac, cu participarea jucătorilor din linia de mijloc și de fund la finalizare.

Jocul elastic se realizează prin:

 • crearea în atac în jurul jucătorului cu mingea a unei rețele de alți jucători cu rol de sprijin;
 • schimbarea direcției de atac cu asigurarea unui nou sprijin;
 • acoperirea uniformă și mobilă a tuturor zonelor de teren;
 • asigurarea unei apărări supranumerice, bazată pe jocul în scară, dublaj și ajutor reciproc.

Jocul elastic mai presupune adaptarea precisă și rapidă la caracteristicile de joc ale echipei adverse, la schimbările tactice care survin în timpul jocului precum și la condițiile de spațiu de joc, starea timpului, diferite influențe interne și externe.

Lasă un răspuns