Unde se află steaua polară

Orientarea după Steaua Polară

Orientarea după Steaua Polară se face în vederea determinării direcției nord geografic pe timp de noapte. Aceasta are în vedere faptul că, găsim Steaua Polară și ne îndreptăm cu fața spre ea, aceasta ne va indica întotdeauna direcția nord geografic. Odată stabilită direcția nord geografic, se pot determina foarte ușor celelalte puncte cardinale și poziția din teren în care ne aflăm. Așadar, orientarea după steaua polară ne garantează stabilirea poziției unde ne aflăm în raport cu punctele cardinale.

Găsirea constelației Carul mare

Înainte de toate, orientarea după Steaua Polară începe cu găsirea Stelei Polare pe cerul nopții. Pentru aceasta, trebuie să căutam constelația Carul mare (Ursa mare). Constelația Carul mare este alcătuită dintr-un grup de șapte stele foarte strălucitoare. Stelele Carului mare sunt suficient de vizibile între celelalte stele și dispuse larg, așa cum putem vedea în figura 1.

Orientarea după Steaua Polară
Fig. 1 - Orientarea după Steaua Polară. Imagine reală a bolții cerești pe timp de noapte. Prin urmare, dimensiunile stelelor celor două constelații (Carul mare și Carul mic) în raport cu celelalte stele sunt reale.

Odată găsită constelația Carul mare, trebuie să prelungim dreapta ce unește „roțile din spate” ale carului, stelele α și β (ultimele două stele ale Carului mare). Așa cum se poate urmări în figura 1, Steaua Polară se găsește la o depărtare egală cu 5 ori distanța dintre aceste două stele.

După ce am găsit Carul mare, Steaua Polară este ușor de distins. Aceasta este la fel de strălucitoare ca și cele două stele α și β ale constelației Carul mare. Totuși, pentru a fi și mai siguri că am găsit-o, putem identifica Carul mic. Această constelație formată din șapte stele mai puțin strălucitoare, are Steaua Polară în oiștea sa. De fapt, Steaua Polară este cea mai strălucitoare stea din oiștea Carului mic.

Orientarea după Steaua Polară în timpul nopții

Când Steaua Polară este găsită, ne rămâne să coborâm din aceasta o dreaptă imaginară, perpendiculară pe linia orizontului. Punctul de intersecție al dreptei perpendiculare cu linia orizontului este direcția nord geografic.

În concluzie, orientarea după steaua polară este o modalitate simplă de orientare în teren pe timp de noapte. Un lucru foarte important este faptul că cerul nopții trebuie să fie unul senin, lipsit de nori. Altfel, este nevoie să recurgem la alte metode de orientare.

Lasă un răspuns