Motricitatea în educație fizică

Motricitatea în educație fizică

Motricitatea este un termen în educație fizică care se referă la motricitatea omului sau, mai bine zis mișcarea omului. Motricitatea omului este esențială pentru viață și mai ales pentru relația individului cu mediul înconjurător.

Ce este motricitatea? Definiție și clasificare

Motricitatea omului (mișcarea omului) reprezintă totalitatea actelor motrice efectuate de individ doar cu ajutorul mușchilor scheletici în vederea întreținerii relațiilor sale cu mediul natural sau social, inclusiv prin practicarea unor sporturi.

Cu alte cuvinte, motricitatea reprezintă totalitatea mișcărilor pe care corpul uman le execută pentru a îndeplini funcțiile zilnice, cum ar fi ridicare, săritură, lovire, aruncare, cățărare etc. Motricitatea corpului uman începe să se dezvolte de la naștere și continuă până la vârsta adultă timpurie.

Motricitatea omului prezintă mai multe tipuri:

 • motricitatea ciclică (mers, alergare, înot etc.);
 • motricitatea aciclică (aruncare, săritură etc.);
 • motricitatea automată;
 • motricitatea voluntară;
 • motricitatea involuntară;
 • motricitatea pasivă;
 • motricitatea activă;
 • motricitatea accelerată;
 • motricitatea uniformă.

Motricitatea și elementele sale componente

Motricitatea omului sau mișcarea omului prezintă următoarele componente:

 • actul motric;
 • acțiunea motrică;
 • activitatea motrică.

Actul motric este cel mai simplu fapt de mișcare pe care corpul sau un sgment al acestuia îl execută prin intermediul mușchilor scheletici, în mod voluntar pentru pentru a realiza o acțiune motrică sau o activitate motrică.

Acțiunea motrică reprezintă un ansamblu de acte motrice realizate în așa fel încât zealizează un tot unitar cu scopul de a realiza o o sarcină imediată. Acțiunea motrică reprezintă o deprindere având la bază un mecanizm foarte bine pus la punct (mers, alergare, săritură etc.)

Activitatea motrică reprezintă ansamblul de acțiuni motrice încadrată într-un sistem de idei și forme de organizare în vederea obținerii unui efect complex de adaptare a organismului și de perfecționare a dinamicii acesteia.

Motricitatea în procesul instructiv-educativ de educație fizică

Prin învățare, în procesul instructiv-educativ de educație fizică se urmăresc sarcini formative, care constau în a însuși și a aduce până la un anumit grad de perfecțiune deprinderile și priceperile motrice necesare dar și cunoștințele legate de acestea. Prin urmare, principalul obiect al învățării (adică ceea ce se învață) îl reprezintă acțiunile motrice raționale, cuprizând un sistem de mișcări interdependente.

Întrucât acțiunile motrice constau din mișcări separate, în contextul învățării se poate vorbi atât de „învățarea acțiunilor motrice”, cât și de „învățarea mișcărilor”. Pentru conciziune, se preferă de obicei folosirea expresiei de „învățarea mișcărilor”.

Lasă un răspuns