Lecția de educație fizică

Lecția de educație fizică. Definiție

Lecția de educație fizică, ca și definiție, este o modalitate organizatorică fundamentală a procesului instructiv-educativ în cadrul sistemului de învățământ.

Dragnea A.dă următoarea definiție pentru lecția de educație fizică:

Lecția de educație fizică este forma organizatorică de bază în practicarea exercițiilor fizice.

Analiza formelor de organizare a practicării exercițiilor fizice specifice tuturor ramurilor sportive ne îndreaptă către o singură concluzie, aceea că lecția de educație fizică este singura formă de organizare în acest sens.

Același autor, Dragnea A., în Revista „Educație fizică și sport” nr . 3, București, definește lecția de educație fizică astfel:

Lecția de educație fizică este forma de bază, de lucru cu clasele, grupele, echipele etc. este lecția, care rămâne modul de organizare cel mai suplu, deoarece întrunește dezideratele de mobilitate structurală și adaptabilitate față de cerințele impuse de realizarea obiectivelor, condițiile materiale, nivele etc.

Din perspectivă funcțională, lecția de educație fizică reprezintă un sistem de stimuli astfel concepuți care lasă o urmă în organismul subiectului producând, prin cumulare, adaptarea de durate diferite.

Cu alte cuvinte, lecția de educație fizică este o materie predată într-un sistem de învățământ sau într-un sistem de instruire în întreaga lume. Această formă de instruire încurajează învățarea psihomotorie prin utilizarea unui cadru de exploatare a jocului și a mișcării pentru a promova condiția fizică, obiceiurile sănătoase, nutriția și individualizarea nevoilor.

Lasă un răspuns