Definiția sportului

Definiția sportului

Definiția sportului redă esența, baza particularităților lui, constituite din activitatea competițională specifică, adică activitatea a cărui formă caracteristică este sistemul competițional, care s-a format, din punct de vedere istoric, cu precădere în domeniul culturii fizice a societății.

Definiția sportului după Matveev

În înțelesul larg, Lev Pavlovici Matveev, în lucrarea Teoria și metodica educației fizice, dă definiția sportului, astfel:

sportul este de fapt activitatea competițională, pregătirea specială în acest scop, relațiile speciale dintre oameni și reglementările în sfera acestei activități, rezultatele ei cu semnificație socială, luate în totalitatea lor.”

(L. P. Matveev)

Valoarea socială a sportului rezidă cu precădere în faptul că:

sportul reprezintă un ansamblu alcătuit din cele mai eficiente mijloace și metode ale educației fizice, una din formele de bază ale pregătirii omului pentru activitatea productivă și alte forme de activitate socialmente necesare, dar și unul din mijloacele importante ale educației etice și estetice, de satisfacere a cerințelor spirituale ale societății, de întărire și lărgire a legăturilor internaționale care contribuie la înțelegerea reciprocă, la colaborare și prietenie între popoare.”

(L. P. Matveev)

Definiția sportului după Magnane

În viziunea lui Georges Magnane, un pionier al sociologiei sportului în Franța, citat de S. Șerbănoiu și V. Tudor, definiția sportului este simplă:

sportul este o activitate de loiser a cărei dominantă este efortul fizic practicat în manieră competițională, comportând reguli și instituții specifice, și susceptibilă de a se transforma în activitate profesională.”

(G. Magnane, 1907-1985)

Definiția sportului în concepția lui S. Șerbănoiu și V. Tudor

S. Șerbănoiu și V. Tudor, ne spune că o complexitate biologică, psihologică, socială, organizatorică și structurală a sportului, ca fenomen al lumii contemporane, face imposibile tentativele în definiția sportului dintr-un singur unghi. Definițiile ce urmează implică un sistem de definiții ale sportului, menit să ofere o imagine amplă asupra domeniului analizat:

Sportul este o activitate de întrecere constituită dintr-un ansamblu de acțiuni motrice, diferențiate pe ramuri de sport, prin care se caută perfecționarea posibilităților morfo-funcționale și psihice, concretizate în performanțe ca: record, depățirea proprie, depășirea adversarului.

Sportul este o structură de activități motrice codificate și de regii instituționalizate, ce corespund practicării diferitelor forme de competiții sportive, după reguli oficiale, între doi sau mai mulți competitori, sau a unui individ cu sine însuși.

Sportul se prezintă ca un mediu propice pentru însușirea atitudinilor, a valorilor și a comportamentelor social-personale apreciate în plan cultural.

În Carta Europeană a Sporturilor, definiția sportului este redată astfel:

Sportul reunește toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau nu, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale sau să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel.

În afara noțiunii „sport”, cu o semnificație mai generală, se folosește termenul „ramură sportivă”, care semnifică o formă a activității competiționale, caracterizată printr-un anumit obiect de întrecere, printr-un ansamblu aparte de acțiuni și procedee de desfășurare a luptei sportive (tehnica și tactica sportivă). În acest fel, se vorbește de existența a numeroase ramuri de sport, de clasificarea ramurilor de sport etc.

Lasă un răspuns