Clasificarea exercitiilor fizice

Clasificarea exercițiilor fizice

Criteriile utilizate pentru clasificarea exercițiilor fizice sunt variate și complementare. Nici unul dintre criteriile de clasificare a exercițiilor fizice, luat separat, nu poate cuprinde întreaga gamă a mișcărilor și efectelor acestora.

Ce este exercițiul fizic?

Exercițiul fizic este cel mai important mijloc al educației fizice. În didactica domeniului, exercițiul fizic este cel mai important instrument în realizarea procesului de instruire. Exercițiul fizic este parte integrantă a tehnologiei predării și a însușirii conținutului educației fizice, dar și al antrenamentului sportiv.

Clasificarea exercițiilor fizice

Clasificarea exercițiilor fizice, în literatura de specialitate, depinde de anumite criterii, cum ar fi: intensitatea efortului, natura contracției musculare, criteriul anatomic, tipul deprinderilor motrice, natura efectelor pe care le induc etc.

1. Clasificarea exercțiilor fizice după gradul de constrângere

 • exerciții tipizate;
 • exerciții semitipizate;
 • exerciții libere.

2. Clasificarea exercițiilor fizice după structura socială de efectuare

 • exerciții individuale;
 • exerciții în grup;
 • exerciții mixte;
 • exerciții demixtate.

3. Clasificarea exercițiilor fizice după funcțiile îndeplinite

 • exerciții introductive (pregătitoare, de încalzire);
 • exerciții repetitive (de fixare a mecanismului de bază);
 • exerciții asociative (defavorizarea transferului);
 • exerciții aplicative;
 • exerciții creative (sub formă de joc aleatoriu);
 • exerciții de întrecere;
 • exerciții de recuperare (compensatorii);
 • exerciții de expresie corporală.

4. Clasificarea exercițiilor fizice după natura obiectivelor

 • exerciții pentru dezvoltarea calităților motrice;
 • exerciții pentru dezvoltarea fizică armonioasă;
 • exerciții pentru învățarea deprinderilor și priceperilor motrice;
 • exerciții pentru dezvoltarea capacității de efort.

5. Clasificarea exercițiilor fizice după intensitatea efortului

 • exerciții supramaximale;
 • exerciții maximale;
 • exerciții submaximale;
 • exerciții medii.

6. Clasificarea exercițiilor fizice după natura contracției musculare

 • exerciții dinamice;
 • exerciții statice;
 • exerciții mixte.

7. Clasificarea exercițiilor fizice după sistemele biologice solicitate

 • exerciții neuromusculare;
 • exerciții cardiorespiratorii;
 • exerciții endocrino-metabolice.

8. Clasificarea exercițiilor fizice după componentele antrenamentului sportiv

 • exerciții de pregătire fizică;
 • exerciții de pregătire tehnică;
 • exerciții de pregătire tactică;
 • exerciții de pregătire artistică;
 • exerciții de pregătire artistică.

9. Clasificarea exercițiilor fizice după tipul de încărcătură adițională

 • exerciții cu partener;
 • exerciții cu haltere;
 • exerciții cu gantere;
 • exerciții cu saci de nisip;
 • exerciții cu mingi medicinale;
 • exerciții cu bănci de gimnastică.

10. Clasificarea exercițiilor fizice după calitățile motrice vizate

 • exerciții pentru forță;
 • exerciții pentru viteză;
 • exerciții pentru rezistență;
 • exerciții pentru îndemânare.

11. Clasificarea exercițiilor fizice după natura efectelor pe care le induc

 • exerciții pregătitoare;
 • exerciții specifice;
 • exerciții de concurs.

12. Clasificarea exercițiilor fizice după gradul de codificare

 • exerciții cu codificare internă – toți parametrii exercițiului sunt clar definiți (distanță, timp, pauze etc.);
 • exerciții cu codificare externă – exersarea se efectuează în condiții externe definite (dribling, printre jaloane, trasee utilitar-aplicative etc.);
 • exerciții cu codificare mixtă – atât parametrii mișcării, cât și condițiile externe sunt bine precizate (volum de repetări, intensitate pentru un parcurs cu obstacole);
 • exerciții fără codificare – se realizează conform unei orientări generale (alergare de o oră pe teren variat, în tempo uniform);
 • exerciții cu codificare strictă – au caracter competitiv și presupun măsurarea performanțelor realizate și întocmirea de clasamente.

13. Clasificarea exercițiilor fizice din punct de vedere al structurii și al formei

 • exerciții analitice și globale – reproduc fragmentar sau în totalitate, cu o anumită structură tehnică, o situație tehnico-tactică sau o altă sarcină motrică;
 • exerciții simple și complexe – au o influență selectivă sau de ansamblu asupra unor capacități, calități etc.;
 • exerciții standardizate și variabile – presupun o învățare de tip algoritmic și creativ;
 • exerciții speciale – reproduc sarcinile pe care le solicită competiția într-o ramura sau probă sportivă.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lasă un răspuns