Ce este efortul fizic

Ce este efortul fizic?

Activitatea fizică este un proces de lungă sau scurtă durată care implică solicitări fizice, psihice și uneori intelectuale, în urma acestora rezultând performanțe mai mici sau mai mari, precum și dezvoltarea personalitîții. În activitatea sportivă, cel mai important este efortul fizic, care prin acțiunea sa asupra organismului produce modificări adaptative.  Aceste modificări produse de efortul fizic sunt de natură morfo-funcțională, fizică și psihică.

Ce este efortul fizic?

Pentru a defini efortul fizic și mai ales asocierea noțiunilor efort-antrenament, precum și a implicațiilor acestor asocieri asupra organismului, efortul fizic este un proces care produce modificări de stare fizică, cognitivă, afectivă și nu în ultimul rând motorie.

Dicționarul explicativ al limbii române definește efortul astfel:

EFÓRT, eforturi, s.n. 1. Mobilizare a forţelor fizice sau psihice ale organismului în vederea realizării unui randament superior celui obişnuit sau pentru a învinge o dificultate; strădanie, străduinţă. 2. (Fiz.) Rezultantă a forţelor interioare dintr-o secţiune a unui corp deformabil, cauzată de solicitări exterioare, de căldură etc. — Din fr. effort.”

Dicționarul de psihologie definește efortul ca:

efort = conduita conativă de mobilizare, concentrare, accelerare, a forțelor fizice și psihice, în cadrul unui sistem de autoreglaj consistent și aconștient în vederea depășirii unui obstacol, a învingerii unei rezistențe a mediului și a propriei persoane.”

Lev Pavlovici Matveev, coautor al teoriei și metodicii educației fizice, definește efortul fizic astfel: „mărirea acțiunii exercițiilor fizice asupra organismului, precum și nivelul dificultăților obiective și subiective depășite în cadrul lor”.

Efortul fizic în antrenamentul sportiv

Antrenamentul sportiv este un proces de lungă durată ce se arată ca un sistem motric funcțional și are drept scop obținerea unei performanțe competiționale. Scopul antrenamentului sportiv nu este altceva decât rezultatul adaptării superioare a organismului la eforturi fizice și psihice de o intensitate crescută.

Având în vedere cele menționate anterior, putem spune că, în antrenamentul sportiv, elementul cel mai important în care trebuie să ne îndreptăm atenția este efortul fizic. Efortul fizic, prin acțiunea sa în antrenamentul sportiv, introdus conform unor principii didactice, implică sistemul muscular și energetic. Cel mai important determină un anumit nivel de solicitare a organismului, ce are ca efect dezvoltarea capacității fizice și psihice.

Intensitatea, mărimea și direcția desfășurării proceselor de adaptare în organismul sportivului sunt determinate de următoarele caracteristici:

  • mărimea efortului;
  • orientarea efortului;
  • caracterul efortului.

Bibliografie

  1. I. Coteanu și alții, DEX – Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2012;
  2. L. P. Matveev și A.D. Novikov, Teoria și Metodica educației fizice, Editura Sport Turism, București, 1980;
  3. A. Dragnea, Antrenamentul sportiv – Teorie și metodică, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1995;
  4. Gh. V. Marinescu, Copiii și performanța în înot, Ed. INID, București, 1998.

Lasă un răspuns