Principiile didactice. Conceptul de principiu didactic

Principiile didactice sunt instrumente didactice fundamentale ce stau la baza organizării și desfășurării procesului instructiv-educativ în toate nivelurile de practicare a educației fizice. Ele reprezintă relația de bază dintre sistemul…

Continue ReadingPrincipiile didactice. Conceptul de principiu didactic