Calitatea motrică viteza

Calitatea motrică viteza. Definiție

Calitatea motrică viteza este una dintre principalele aptitudini motrice concretizată în capacitatea de efectuare a acțiunilor de mișcare alături de îndemânare, rezistență și forță. Această calitate a mișcării organismului uman reprezintă una dintre componentele de bază ale capacității motrice a omului.

Calitatea motrică viteza și importanța acesteia

Viteza este o componentă fundamentală, practic indispensabilă a pregătirii sportivilor de toate nivelurile. În cadrul pregătirii integrale a sportivilor, calitatea motrică viteza (sub toate formele acesteia de manifestare), alături de celelalte calități motrice, ocupă un loc important.

Scopul antrenamentului de viteză constă în pregătirea pentru obținerea unor valori maxime ale accelerării vitezei în deplasare și frecvenței motrice. În plus, dezvoltarea vitezei asigură posibilitatea de a reacționa la un stimul în cel mai scurt timp.

Datorită faptului că aceste calități motrice se exprimă doar în soluționarea unor sarcini motrice concrete, și nu există de sine stătător, noțiunea de viteză include și condițiile concrete în care trebuie atinsă viteza maximă și cel mai scurt timp de reacție. Aceasta se referă atât la diferitele moduri de deplasare, cât și la valorile rezistenței care trebuie depășite în motricitatea ciclică și aciclică.

Definiția vitezei în sport/ educație fizică după mai mulți autori

Calitatea motrică viteza a fost definită de numeroși autori de specialitate ca o capacitate a organismului uman de a executa acte motrice cu o anumită rapiditate. În definirea vitezei nu sunt deosebiri semnificative, majoritatea specialiștilor caracterizând viteza prin iuțeala (rapiditatea) cu care se efectuează acțiunile motrice în structurile și combinările cele mai diverse. Prin urmare, în continuarea articolului nostru vom prezenta calitatea motrică viteza definită de mai mulți autori.

N. G. Ozolin definește calitatea motrică viteza ca fiind „capacitatea de a executa rapid mișcarea”.

V. M. Zațiorski descrie calitatea motrică viteza ca și „capacitate de a efectua acțiunile motrice într-un timp minim pentru condițiile respective”.

Dietrich Harre consideră calitatea motrică viteza ca fiind „acea calitate care se exprimă prin accelerarea maximă și rapiditatea de execuție a unor elemente separate sau a unor serii de elemente, precum și prin frecvența motrică și viteza de reacție”.

Andrei Demeter, calitatea motrică viteza este „capacitatea omului de a executa mișcările cu rapiditate și frecvență mare”.

Gheorghe Cârstea definește viteza astfel: „capacitatea organismului uman de a executa acte și acțiuni motrice, cu întregul corp sau numai cu anumite segmente ale acestuia, într-un timp cât mai scurt, deci cu rapiditate (repeziciune, iuțeală) maximă, în funcție de condițiile existente”.

Adrian Dragnea – calitatea motrică viteza „se referă în principal la iuțeala sau rapiditatea efectuării mișcării sau actului motric în unitatea de timp; se determină prin lungimea traiectoriei parcurse în timp sau prin timpul de efectuare a unei mișcări și se apreciază în m/sec. sau numai în unități de timp”.

Tiberiu Ardelean: „calitatea motrică viteza, în înțelesul cel mai larg, reprezintă capacitatea omului de a efectua mișcările într-un timp cât mai scurt; din punct de vedere cinematic, viteza este o dimensiune a relațiilor spațiotemporale (V=S/T)”.

Lasă un răspuns