TMEFS

Teoria și metodica educației fizice și sportului pune în discuție relația predare-învățare din interiorul procesului didactic.

Atletism

Ramura sportivă care stă la baza tururor sporturilor, cuprinde probe de alergări, sărituri și aruncări.

Antrenament sportiv

Un proces condus în funcție de obiectivele de instruire și se desfășoară după strategii originale.

Energogeneză

Efortul fizic presupune acte și acţiuni motrice bazate pe eforturi musculare care necesită energie.

Schi

Izvorât din nevoile vieții din regiunile reci, schiul este intrat în categoria sporturilor mult mai târziu decât ne imaginăm.

Oină

Joc sportiv de specific românesc, adânc legat de datini și obiceiuri românești străvechi.

Drumeție și aventură

Trekking și hiking în zone de mare frumusețe naturală, în regiuni unde ne bucurăm de aer proaspăt.

Handbal

Jucarea mingii cu mâna reprezintă caracteristica de bază în acest joc sportiv apărut între secolelele XIX și XX.

Volei

Evidențiind atât îndemânarea cât și creativitatea jucătorilor, voleiul este un joc sportiv simplu ce implică 6 jucători într-o echipă.

Nutriție

Cunoașterea proceselor fiziologige ce stau la baza obținerii energiei necesare mișcării, creșterii și dezvoltării organismelor.